Global I.P trading

List of I.P for sale

Intellectual property

Intellectual property
Domestic or overseas Domestic Form of the I.P Trademark
Patent no. EM  014063242 Registration no. 014063242
Trademark name VINCISTAR
Trademark name (English) VINCISTAR
Trademark owner Pak's Trading Europe B.V. (Information of the patent holder: this can be different from the original registration)
Product category 16, 18, 24, 25, 28
Image file[C]
Attached file
Patent evaluation rating   Patent evaluation score  
Technology valuation  

Commercialization information

Commercialization information
Designated product bg Хартия; Картон; Печатни произведения; Папки [канцеларски принадлежности]; Брошури; Журнали; Фотографии; Стикери; Плакати; Канцеларски принадлежности; Печатарски букви; Клишета; Материали за подвързване на книги; Канцеларски лепила и лепила за домакински цели; Материали за художници; Четки за рисуване; Пишещи машини; Канцеларско оборудване (с изкючение на мебели); Учебни материали (с изключение на апарати); Пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове).
cs Papír; Kartón; Tiskárenské výrobky; Desky na dokumenty [šanony, pořadače]; Brožury; Magazíny; Fotografie; Nálepky (jako kancelářské potřeby); Plakáty; Papírenské zboží; Tiskařské typy; Štočky; Potřeby pro knižní vazby; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje; Kancelářské potřeby, vyjímaje nábytek; Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd).
da Papir; Pap; Tryksager; Mapper til kontorbrug; Brochurer; Tidsskrifter;
Trade type of the I.P Rights transfer ( Overall )
Decide after agreement
I.P stage Idea stage

#Картон, #Печатни произведения, #Kartón, #Papírenské zboží